06152427352

لوازم رنگ مو › اکسیدان

لوازم رنگ مو › اکسیدان

برند

اکسیدان 60 میل کروما

اکسیدان 60 میل کروما

Lakmé
2 مدل
187,000 تومان
کرم اکسیدان 6 درصد

کرم اکسیدان 6 درصد

Vitael
2 مدل
55,000 تومان
کرم اکسیدان 9 درصد

کرم اکسیدان 9 درصد

Vitael
2 مدل
55,000 تومان
کرم اکسیدان کلاژ

کرم اکسیدان کلاژ

Lakmé
6 مدل
145,000 تومان
اکسیدان کرمی 6 درصد

اکسیدان کرمی 6 درصد

Biol
3 مدل
20,000 تومان
اکسیدان 1000 میل کروما

اکسیدان 1000 میل کروما

Lakmé
2 مدل
موجود نیست
اکسیدان اکتیواتور مخصوص موی حساس
اکسیدان کرمی 12 درصد

اکسیدان کرمی 12 درصد

Biol

موجود نیست
 اکسیدان کرمی 9 درصد

اکسیدان کرمی 9 درصد

Biol
2 مدل
موجود نیست
اکتیواتور بی بلوند

اکتیواتور بی بلوند

Alter Ego

موجود نیست
کرم اکسیدان

کرم اکسیدان

Alter Ego
4 مدل
موجود نیست
اکسیدان سفید برای استفاده کلیه رنگ‌ها و دکلره‌ها